HP Document Manager 2.0

HP Document Manager 2.0

American Techpushers Inc – Shareware – Windows
a 9 szavazat
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

HP Document Manager is a software developed by American Techpushers Inc. that helps users manage their documents efficiently.

The software allows users to organize their documents in a centralized location, making it easy to access and retrieve them. Users can create folders and subfolders to categorize their documents according to their needs.

HP Document Manager also provides users with the ability to search for specific documents using keywords and tags. This feature eliminates the need for manual browsing, saving time and effort in finding the necessary files.

Users can also use the software's editing tools to modify their documents without having to open them in a separate program. The editing tools include basic features such as text formatting, image editing, and table creation.

With HP Document Manager, users can collaborate on documents with their team or colleagues. The software allows users to share documents securely, assign tasks, and provide feedback in real-time.

The software also provides an audit trail feature that tracks all changes made to a document. This feature ensures accountability and helps users identify any unauthorized modifications made to a file.

HP Document Manager by American Techpushers Inc. is a reliable tool for managing a large number of documents efficiently. Its user-friendly interface and collaborative features make it an excellent choice for businesses of all sizes.

– Áttekintés

HP Document Manager Shareware szoftvere a kategória Üzlet fejlett mellett American Techpushers Inc-ban.

A frissítések 283-szer ellenőrizte a felhasználók a kliens alkalmazás UpdateStar az elmúlt hónapban.

A legutolsó változat-ból HP Document Manager a(z) 2.0, 2009.05.01. megjelent. Kezdetben volt hozzá, hogy az adatbázisunkban a 2007.12.03.. A legelterjedtebb változat 2.0, 89 % minden létesítmények használja.

a(z) HP Document Manager a következő operációs rendszereken fut: Windows.

Felhasználók HP Document Manager 4 ki 5 csillagos minősítést adott neki.

Létesítmények

283-felhasználók az UpdateStar HP Document Manager telepítve a múlt hónapban volt.
Egyelőre nincs elérhető letöltés. Itt hozzáadhatsz egy linket.

Legyen naprakész
az ingyenes UpdateStar-ral.