HP Document Manager 2.0

HP Document Manager 2.0

American Techpushers Inc – Shareware – Windows
uit 9 stemmen
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

HP Document Manager is a software developed by American Techpushers Inc. that helps users manage their documents efficiently.

The software allows users to organize their documents in a centralized location, making it easy to access and retrieve them. Users can create folders and subfolders to categorize their documents according to their needs.

HP Document Manager also provides users with the ability to search for specific documents using keywords and tags. This feature eliminates the need for manual browsing, saving time and effort in finding the necessary files.

Users can also use the software's editing tools to modify their documents without having to open them in a separate program. The editing tools include basic features such as text formatting, image editing, and table creation.

With HP Document Manager, users can collaborate on documents with their team or colleagues. The software allows users to share documents securely, assign tasks, and provide feedback in real-time.

The software also provides an audit trail feature that tracks all changes made to a document. This feature ensures accountability and helps users identify any unauthorized modifications made to a file.

HP Document Manager by American Techpushers Inc. is a reliable tool for managing a large number of documents efficiently. Its user-friendly interface and collaborative features make it an excellent choice for businesses of all sizes.

Overzicht

HP Document Manager is Shareware software in de categorie Business ontwikkeld door American Techpushers Inc.

In de afgelopen maand werd het 283 keer gecontroleerd op updates door de gebruikers van onze applicatie UpdateStar.

De nieuwste versie van HP Document Manager is 2.0, uitgegeven op 01-05-2009. Het werd aanvankelijk toegevoegd aan onze database op 03-12-2007. De meest voorkomende versie is 2.0, die wordt gebruikt door 89 % van alle installaties.

HP Document Manager draait op de volgende operating systems: Windows.

Gebruikers van HP Document Manager gaven het een beoordeling van 4 op 5 sterren.

Installaties

283 gebruikers van UpdateStar had HP Document Manager vorige maand geïnstalleerd.
Download nog niet beschikbaar. Voeg er een toe.

Blijf actueel
met UpdateStar freeware.