HP Document Manager 2.0

HP Document Manager 2.0

American Techpushers Inc – Shareware – Windows
z 9 głosów
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

HP Document Manager is a software developed by American Techpushers Inc. that helps users manage their documents efficiently.

The software allows users to organize their documents in a centralized location, making it easy to access and retrieve them. Users can create folders and subfolders to categorize their documents according to their needs.

HP Document Manager also provides users with the ability to search for specific documents using keywords and tags. This feature eliminates the need for manual browsing, saving time and effort in finding the necessary files.

Users can also use the software's editing tools to modify their documents without having to open them in a separate program. The editing tools include basic features such as text formatting, image editing, and table creation.

With HP Document Manager, users can collaborate on documents with their team or colleagues. The software allows users to share documents securely, assign tasks, and provide feedback in real-time.

The software also provides an audit trail feature that tracks all changes made to a document. This feature ensures accountability and helps users identify any unauthorized modifications made to a file.

HP Document Manager by American Techpushers Inc. is a reliable tool for managing a large number of documents efficiently. Its user-friendly interface and collaborative features make it an excellent choice for businesses of all sizes.

Przegląd

HP Document Manager jest programem Shareware w kategorii (2), opracowany przez American Techpushers Inc.

Została sprawdzona dla aktualizacji 283 razy przez użytkowników naszych aplikacji klienckiej UpdateStar w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowsza wersja HP Document Manager jest 2.0, wydany na 2009-05-01. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 2007-12-03. Wersja najbardziej rozpowszechnione jest 2.0, który jest używany przez 89% z wszystkich instalacji.

HP Document Manager jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: Windows.

Użytkownicy HP Document Manager dał pewien oszacowanie od 4 z 5 gwiazdek.

Instalacje

283 użytkowników UpdateStar miał HP Document Manager zainstalowane w zeszłym miesiącu.
Pliki nie są jeszcze dostępne. Dodaj je.

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.